365 RUSSERE SøKTE OM ASYL I NORGE I 2022

– Russiske borgere oppgir ulike grunner for å søke asyl i Norge, deriblant at de frykter å bli mobilisert eller har unndratt seg militærtjeneste, skriver fagleder Ingrid Olram i UDI Beskyttelse i en epost til Nettavisen.

Totalt søkte 283 russere om asyl her i landet på individuelt grunnlag i fjor. Blant disse er det et antall som har oppgitt unndragelse fra militærtjeneste som motiv. I tillegg søkte 82 russere om midlertidig kollektiv beskyttelse. 76 av dem fikk innvilget dette.

– Når det gjelder søknader som handler om militærunndragelse eller frykt for mobilisering, avventer UDI fortsatt praksisavklaring, og sakene settes på vent fordi vi må sikre at vi har tilstrekkelig landinformasjon til å gjøre en forsvarlig vurdering av beskyttelsesbehovet, skriver Olram.

2023-02-02T21:57:26Z dg43tfdfdgfd