FLERE KVINNER I FENGSEL

I januar var det 183 kvinnelige innsatte i norske fengsler. Det tilsvarer en økning på 14 prosent sammenlignet med året før, viser tall P4-nyhetene har hentet fra Kriminalomsorgen .

– Kvinner skal ikke sone i samme fengsel som menn, og heller ikke så spredt rundt som nå, sier leder Leif Skaug i Ravneberget fengsel i Sarpsborg til kanalen.

Han etterlyser flere tiltak for å bedre soningsforholdene for kvinner.

– Jeg har et stort håp om at det er politisk vilje til å gjøre endringer for kvinnene, sier han.

Kvinner utgjorde i januar 6,1 prosent av totalt 2.949 innsatte, men det har lenge blitt slått alarm om forholdene til kvinnelige innsatte i Norge.

I en tidligere rapport , fra Sivilombudet, ble det fastslått at kvinner som soner i norske fengsler, står i større risiko for isolasjon og tvang, og har et dårligere utdannings- og aktivitetstilbud.

2023-02-03T06:57:38Z dg43tfdfdgfd