MANN DøMT TIL BETINGET FENGSEL ETTER å HA FYLLEKJøRT T-BANE I OSLO

Mannen har selv forklart at han drakk vin mens han kjørte toget, og at det ikke er første gang, skriver Rett24.

Mannen ble tiltalt for brudd på jernbanelovens promillegrense, som er den samme som etter vegtrafikkloven. Retten mente at fyllekjøring med T-bane i utgangspunktet skal straffes strengere enn fyllekjøring med bil.

Etter tilståelsesrabatten settes straffen til 27 dager, som gjøres betinget under vilkår om rusprogram. I tillegg må han betale en bot på 45.000 kroner.

2023-02-03T00:57:34Z dg43tfdfdgfd