POLITIET LøSLATER MANN SIKTET FOR GROV VOLD MED DøDEN TIL FøLGE

– Den avdøde er i dag blitt obdusert, og det er ikke gjort funn eller tegn til at avdøde er påført ytre vold. Funnene peker i retning av at døden skyldes naturlige årsaker. Vi har derfor besluttet at den siktede skal løslates fra varetekt, sier politiadvokat Hanne Bernhardsen i en pressemelding.

Mannen var siktet for vold med døden til følge i Alta, skriver iFinnmark. Nå er også siktelsen frafalt.

Mistanken om at den avdøde skal ha blitt utsatt for vold og at dette kan ha forårsaket døden, er ikke lengre til stede, og etterforskningen vil avsluttes. Dermed har politiet beordret løslatelse av mannen som onsdag ble varetektsfengslet siktet for grov vold med døden til følge.

2023-02-02T14:12:08Z dg43tfdfdgfd