ALLE BARN ER KRIMINELLE

Alle barn er kriminelle

«Et kraftig mannfolk med håndjern i beltet,» sittende som vekter bakerst i klasserommet, er Elin Ørjasæters forslag til å få ned vold- og trusselhendelser i skolen.

Friskt innspill, det skal Ørjasæter ha, men hun går i den klassiske fellen med å behandle barn som voksne.

Dette er saken: «Egentlig burde det sitte en vekter på bakerste pult»

Setter vi barn inn i voksenverdenens målestokk, er alle barn kriminelle. De slår, spytter, truer, lugger og har av og til en atferd som ville gitt en voksen lang straff.

Hadde mine kollegaer på Rådhuset sparket meg hardt i leggen og lugget meg i forbifarten i gangen, hadde jeg anmeldt vedkommende.

Det hadde jeg gjort fordi vi er voksne.

Barn skal ikke lastes for sine handlinger

Ville et kraftig mannfolk med håndjern i beltet stoppet en voksen fra å sparke meg i leggen, kun ved å sitte der? Ja, det kan godt hende. En voksen kunne også blitt pågrepet av politiet og dømt for vold.

Barn kan ikke det, og de har heller ikke den samme erfaringen og tilegnelsen av normer og regler som voksne skal ha.

Helt fra de er spedbarn gjør barn ting som vi aksepterer fordi de er barn.

Det barn gjør som vi vet ikke er greit etter en viss alder, forsøker vi regulere eller avlære, slik at barna tilegner seg sosial kompetanse og gode handlingsalternativer.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Samfunnskontrakten vår, vårt grunnleggende syn på hvordan vi skal fungere godt sammen, er heldigvis basert på forståelsen og enigheten om at barn ikke kan lastes for sine handlinger og ord på samme måte som voksne.

Det er klokt, og det er 100 prosent i tråd med alt vi vet om hjernen og barns utvikling.

Finner sted på spesialskoler

Ørjasæter etterlyser også den berømte bjella på katten, og nevner årsrapporten Mobbeombudet og Elev- og lærlingombudet la fram i Oslo i år.

Ørjasæter har rett i at rapporten ikke sier noe om hva som kjennetegner elevene som står bak hendelsene som er rapportert som vold- og trusselepisoder i Oslo i 2022. Det tror jeg er klokt.

De to ombudene er elevenes ombuder, og har på ingen måte noe ansvar for å bedrive synsing om hva som kjennetegner elevene som kontakter dem.

Les også: Et grenseløst samfunn sender dagens ungdom mot rushelvete

Hvor foregår egentlig de innrapporterte episodene med vold- og trusler i Oslo?

Aller flest rapporterte hendelser (i perioden januar- oktober 2022) finner vi på spesialskoler. Nordvoll (368 hendelser,) Lønnebakken (274 hendelser) og Brusetkollen (77 hendelser) hadde flest registrerte hendelser i Oslo, alle er spesialskoler.

Hva i all verden skulle et kraftig mannfolk med håndjern i beltet gjort bakerst i klasserommene på en spesialskole for elever med autisme?

Nordvoll ligger i bydel Alna, noe som også brukes til å lage en fiktiv «vold og trusselhendelser korrelerer med steder hvor det er høy andel elever med innvandrerbakgrunn.» Det er stygt, og det er feil.

De trenger noe, det er åpenbart

Hvis vi ser på de ordinære grunnskolene i Oslo, så er det Skøyen (70 hendelser,) Løren (70 hendelser,) Marienlyst (63 hendelser,) Tøyen (61 hendelser,) og Svarttjern (60 hendelser) som har flest rapporterte vold og trusselhendelser i det samme tidsrommet.

Det finnes noen fellestrekk for dem som er involvert i disse hendelsene; Det er stort sett 1–4 elever som er involvert i de fleste hendelsene på enkeltskoler, de er unge elever, og de er gjerne gutter.

Finnes det egentlig et eneste fornuftig menneske som tror at det gutter i alderen 6–10 år på en ordinær skole trenger, er en vekter bakerst i klasserommet?

Les også: De er ikke lenger opptatt av å skjule sitt hat

De trenger noe, det er helt åpenbart, fordi vold- og trusler er et uttrykk for at noe er feil. Barn «snakker med kroppen» til de får alternativer som de selv erfarer at er bedre for gitte situasjoner.

I svært mange av hendelsene som rapporteres, så blir skoleansatte utsatt for noe fordi de griper inn i en pågående situasjon mellom elever. Vi kan dermed også legge død påstanden om at de ansatte ikke er gode nok på relasjoner.

Situasjoner oppstår mellom barn fordi ingen av dem er ferdig utviklet, fordi noen ikke utvikler seg på samme måte som andre, og fordi de kan ha lave forutsetninger for å forstå både seg selv og den andre eleven i situasjonen.

Dette handler om selvregulering, modningsnivå, tidligere erfaringer, utviklingsforstyrrelser, og i noen tilfeller uoppdagede diagnoser eller forhold hjemme som er uakseptable.

Noen barn vil alltid fortelle oss voksne ting på en annen måte enn vi er vant til å voksenverdenen, og noen barn har behov for hjelp utover det ordinære skoletilbudet.

Hold håndjernene langt unna skolen

Det viktigste vi kan gjøre for å få ned vold- og trusselhendelser er følgende:

  • Slutte å se på barn med voksenverdenens målestokk.
  • Legge død påstanden om at ansatte i skolen ikke er gode på relasjoner
  • Styrke samarbeidet mellom skole- og hjem
  • Anmelde hendelser hvor eleven faktisk er over kriminell lavalder, og ellers holde håndjernene langt unna skolen.
  • Fortsette å bevilge penger til skolene slik at ansatte faktisk har mulig til å følge opp elever som trenger det.
  • Ikke være redde for å snakke om at det faktisk foregår noe på noen skoler. Omdømmet er aldri viktigere enn åpenhet.
  • Ta i bruk virkemidlene som faktisk eksisterer i lov- og forskrifter i dag.
  • Ikke være redde for å «skjerme barn,» dette er det absolutt beste for noen barn, både den som utsette andre for noe og dem som blir utsatt for noe.
  • Innse at på en klassetrinn med opp mot 100 elever aldri kommer til å være slik at alle elever fungerer helt optimalt sammen og forstår alle andre elevers behov og atferd.
  • Stole på at lærere tar gode avgjørelser og vil sine elever vel.

2023-06-04T08:06:46Z dg43tfdfdgfd