FLERTALL I VALGKOMITEEN På SV-LANDSMøTE GåR FOR LARS HALTBREKKEN SOM NESTLEDER

Fire av de fem i komiteen vil ha Haltbrekken, mens Marian Hussein før støtte fra én.

Valget skjer lørdag ettermiddag.

– Flertallet mener at Lars vil være et viktig tilskudd i ledelsen, politisk og organisatorisk. Flertallet mener også at vi trenger en tydelig klima- og miljøprofil i ledelsen, heter det i innstillingen.

Mindretallet framhever Hussein som en dyktig helsepolitiker.

– Mindretallet mener det er viktig med nye stemmer og nye profiler inn i Arbeidsutvalget. Marian representerer og snakker godt med grupper vi tradisjonelt ikke har vært gode nok til å nå: folk med arbeiderbakgrunn og/eller minoritetsbakgrunn som har lang vei til makta.

(©NTB)

2023-03-18T11:01:07Z dg43tfdfdgfd