HELSEDEPARTEMENTET: COVID-19 ER IKKE LENGER EN ALLMENNFARLIG SMITTSOM SYKDOM

Helsedepartementet: Covid-19 er ikke lenger en allmennfarlig smittsom sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en endring som fjerner coronaviruset fra forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Publisert: 20.11.23 kl. 15:27

– Dette er en merkedag. Vi støtter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om at covid-19 ikke lenger oppfyller smittevernlovens kriterier for å klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette er en normalisering slik regjeringens strategi og beredskapsplan legger opp til, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, i en pressemelding. 

I pressemeldingen heter det at Helsedirektoratet og FHI at klassifiseringen av covid-19 som en allmennfarlig smittsom sykdom, ikke lenger er nødvendig for smittevernets del. 

Forskriftsendringen innebærer at pasienter må betale egenandel ved legekonsultasjon for covid-19, på lik linje med behandling av andre luftveisinfeksjoner.   

– Retten til gratis selvtester og behandling faller bort. Dermed er covid-19 nå i samme kategori som influensa og RS-virus, skriver departementet. 

Imidlertid vil legemiddelet Paxlovid, som reduserer risikoen for alvorlig koronasykdom hos personer med høy risiko for å bli alvorlig syke, fortsette å være tilgjengelig gratis frem til 1. april 2025.

Det har også blitt besluttet å oppheve covid-19-forskriften: 

– Forskriften regulerte detaljert de ulike smitteverntiltakene som ble tilpasset gjennom pandemien. De fleste bestemmelsene i forskriften ble opphevet i løpet av 2022, men det har gjenstått blant annet særregler for smittevernet på Svalbard, skriver departementet i pressemeldingen. 

Publisert: 20.11.23 kl. 15:27

2023-11-20T14:33:42Z dg43tfdfdgfd