TREDJE STøRSTE IMPORT AV KRAFT FRA STORBRITANNIA I åR

Britene vil faktisk sende mer enn dobbelt så mye kraft til det norske prisområdet NO2, Sørlandet, enn vi sender tilbake, skriver Europower.no.

Tirsdag eksporterer England 6762 MWh til NO2, skriver Europower, mens 2822 MWh vil gå motsatt vei. Mest strøm per time vil vi importere mellom klokken 7 og 8, når britene sender 1449 MW strøm. Det er maksimal kapasitet på kabelen.

Vanligvis er prisområde NO2 nettoeksportør av kraft til britene, men tirsdag vil det altså gå mer kraft motsatt vei gjennom den omstridte englandskabelen North Sea Link.

Kritikere av kabelen mener at den bidrar til høyere strømpris i Norge. North Sea Link ble satt i drift høsten 2021 og har en kapasitet på 1400 MWh.

Det er utenlandsforbindelsene som gjør at vi kan eksportere og importere strøm. I dag har vi 17 slike forbindelser til sju land. Den første gikk til Sverige, og ble åpnet så tidlig som i 1960, skrev Faktisk.no i september 2022.

(©NTB)

2023-11-20T15:20:13Z dg43tfdfdgfd