TYSKLAND VIL LEVERE TRE HIMARS I EN NY HJELPEPAKKE TIL UKRAINA

HIMARS . Bilde: Wikioedia

Det tyske forsvarsdepartementet kunngjorde en ny hjelpepakke med militær støtte til Ukraina, som inkluderer rakettystemer HIMARS.

Video: Ukrainske militære bruker HIMARS for å angripe S-400 luftvernsystemer på russisk territorium

Informasjonen blir kunngjort på den offisielle nettsiden til det tyske forsvarsdepartementet.

Som en del av den nye militære hjelpepakken vil Tyskland overføre en relativt stor mengde våpen til Ukraina, inkludert stridsvogner, infanterikampkjøretøyer, ingeniørmateriell og artilleri.

Som en del av denne pakken vil tre HIMARS flerrakettsystemer, som Tyskland ikke tidligere har overført, bli sendt til Ukraina.

Blant pansrede kjøretøyene vil det bli overført 20 Marder 1A3 infanterikampkjøretøyer, 10 Leopard 1A5 stridsvogner, i tillegg til ingeniørpansrede kjøretøyer, 1 Bergepanzer 2 ARRV, 4 WiSENT 1 MC ingeniørpansrede kjøretøyer, 2 Biber broleggingskjøretøyer og 2 Pionierpanzer 2A1 Dachs beltegående ingeniørkjøretøyer.

Den nye militære hjelpepakken inkluderer også luftvernsystemer, inkludert 1 IRIS-T SLM middels rekkevidde luftvernbatteri, samt to IRIS-T SLS utskytningsramper, som allerede er overført til Ukraina.

Det bør også bemerkes separat at som en del av militærstøtten vil Tyskland overføre tre sett med luftbårne antimissilsystemer for helikoptre og AMPS-fly til Ukraina.

Dette systemet er et sett med sensorer som installeres på flyet og gir tidlig varsling av missilskyting (MILDS), Avansert Kontroll- og Visningsenhet (ACDU) og Aktivt Målbekreftelsessystem (MACS), som bestemmer rekkevidden og hastigheten til de oppdagede missilene og eliminerer falske varsler fra sensorer.

I tillegg inkluderer listen over militærstøtte:

155 mm ammunisjon – 21 000 enheter;

Anti-drone blokkerere – 4 enheter;

Skytevåpnammunisjon – 4 000 000 enheter;

MK 556 rifler – 100 enheter;

Mercedes-Benz Zetros tankbiler – 16 enheter;

CR 308 rifler – 100 enheter;

HLR 338 presisjonsgeværer – 85 enheter;

Nattsynsapparater – 100 enheter;

HLR 338 rifleammunisjon – 180 000;

Ammunisjon for Marder infanterikjøretøy og Leopard 1 stridsvogn;

IT-utstyr;

Båter;

Materialer for destruksjon av eksplosiv ammunisjon.

Overføringen av HIMARS skjer som en del av den presserende salget av disse rakettystemene til Ukraina, som ble kunngjort i begynnelsen av mai 2024.

På det tidspunktet forpliktet den tyske regjeringen seg til å finansiere kjøpet og overføringen av tre flerrakettsystemer til en verdi av 30 millioner dollar til Ukraina.

Kilde: mil.in.ua. Denne innholdet ble opprettet med hjelp fra AI og gjennomgått av redaksjonen.

2024-06-14T14:19:09Z dg43tfdfdgfd