VERDEN På VEI MOT 2,9 GRADERS OPPVARMING

En så kraftig oppvarming betegnes som katastrofal. Store deler av verden kan i praksis bli ubeboelige, smeltingen av isen i polområdene vil skyte fart, og deler av regnskogen i Amazonas kan forsvinne.

I den nye rapporten har FNs miljøprogram (Unep) undersøkt effektene av målene om utslippskutt som verdens land har meldt inn til FN. De frivillige utslippsmålene er en viktig del av den internasjonale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

Hvis alle landene når de konkrete målene de har satt uten betingelser, er verden på vei mot 2,9 graders oppvarming.

Dersom mindre forpliktende målsettinger og luftige ambisjoner om «netto nullutslipp» også nås, kan den globale oppvarmingen stanses på 2,5 eller 2 grader.

(©NTB)

2023-11-20T15:50:21Z dg43tfdfdgfd