ZAINEB AL-SAMARAI STEMT FRAM SOM NY IDRETTSPRESIDENT – SLUTT FOR BERIT KJøLL ETTER FIRE åR

Utfallet gikk i Al-Samarais favør med 138 stemmer mot Kjølls 29. Nok et bytte i toppvervet var som ventet.

Al-Samarai kom til voteringen som innstilt kandidat av flertallet i valgkomiteen. Mange idrettskretser og særforbund hadde på forhånd stilt seg bak henne. Det samme gjorde flere medlemmer i idrettsstyret.

Kjøll ønsket en ny periode på toppen av norsk idrett, men fikk en stri valgkamp. En mye omtalt og kostbar varslingssak satte henne i en utsatt posisjon. Negative oppslag preget nyhetsbildet rundt NIF og måten situasjonen ble håndtert på.

Norges Håndballforbund og Norges Friidrettsforbund var blant Kjølls fremste støttespillere, men det var langt fra nok til å bli første gjenvalgte idrettspresident på 2000-tallet.

For fire år siden ble hun valgt med 50,61 prosent av stemmene mot storfavoritten Sven Mollekleivs 49,39.

Al-Samarai blir landets første idrettspresident med minoritetsbakgrunn. Som sjuåring flyktet hun og familien til Norge fra Irak.

Hun har de siste årene jobbet som kommunikasjonsrådgiver. Al-Samarai er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har bakgrunn som politiker for Arbeiderpartiet.

(©NTB)

2023-06-04T09:50:38Z dg43tfdfdgfd