– Å SENSURERE DETTE ER BARE TULL

– Å sensurere dette er bare tull

«Cafe Bohem» på Kongsvinger har fått skjenkekontrollørene på nakken på grunn av et maleri, som viser Nancy som holder i et glass med noe rødt i.

Det kan selvsagt være rød saft, men tolkes som rødvin og brudd på alkoholloven.

Det har fått stortingsrepresentant til å ta affære og følge opp saken med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Uforståelig og meningsløst

«Ein kafé i Kongsvinger har fått beskjed frå kommunen sine skjenkekontrollørar om at eit måleri som heng i kafeen er ulovleg alkoholreklame, fordi kunstverket syner ei kvinne som held eit glas med raud drikke i handa. Kafeen fekk også påtale for å nytte ei brukt vinflaske som blomstervase. Meiner Helseministeren at desse forholda er ulovleg alkoholreklame i strid med lova, og viss ikkje, er statsråden samd i at det er på tide å forenkle, fornye og mjuke opp eit uforståeleg og meiningslaust strengt regelverk?»

Nå har han fått svar fra Kjerkol, som først sier hun ikke vil gå inn på den konkrete saken, men viser til at:

«Alkoholloven § 9–2 hjemler reklameforbudet. I alkoholforskriften § 14–2 første ledd er reklame definert som «enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed»»

I HARNISK: Alfred Bjørlo (V) mener det er helt latterlig å hevde at maleriet i fokus bryter loven. Foto: Thomas Bløndal

– Da er det ikke brudd …

Samtidig skriver hun:

«Dersom det ikke ligger et siktemål om å fremme salg til grunn for kommunikasjonen i den konkrete saken, vil det ikke foreligge markedsføringsøyemed. Da er det heller ikke å anse som alkoholreklame.»

– Dette svaret viser bare galskapen, sier Alfred Bjørlo til Nettavisen.

– Å sensurere et bilde som dette blir bare tull. Kjerkol går i sitt svar fra å ikke ville svare, til å konkludere med at maleriet ikke er brudd på alkoholloven, men likevel ser hun ingen grunn til å endre reglene, sier Bjørlo oppgitt.

– Skaper kaos, usikkerhet og forvirring

– Det er helt «på trynet». Dette handler ikke om å være liberal til alkohol, men å endre et regelverk som skaper kaos, usikkerhet og forvirring. Landet rundt. Og det vil ikke Kjerkol endre på, sier han indignert.

Kjerkol skriver avslutningsvis i sitt svar at:

«Regjeringen i Hurdalsplattformen har slått fast at vi ønsker å videreføre en restriktiv alkoholpolitikk. Dette innebærer at vi ikke vil gjøre endringer i reklameforbudet.»

Bjørlo beskriver dette som «ansvarsfraskrivelse» fra statsråden.

VIL IKKE ENDRE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ser ingen grunn til å endre reglene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Dekker til glasset

– Vi kan ende opp med at folk flest blir imot alt som fins av regler, når vi har tullete regler som dette som ansvarlige politikere ikke vil endre.

Hos «Cafe Bohem» har de valgt å løse saken slik:

NÅ SER DET SLIK UT: Ifølge Bjørlo er dette bare latterlig. Foto: Privat

Daglig leder er ikke til stede mandag, men Nettavisen har snakket med ansatte på kafeen som forteller at nå henger en post-it-lapp på glasset «med det røde i»:

2023-11-20T14:32:52Z dg43tfdfdgfd