DIALOGEN MELLOM GJERT INGEBRIGTSEN OG FRIIDRETTSFORBUNDET SATT På VENT

Dialogen mellom Gjert Ingebrigtsen og friidrettsforbundet satt på vent

Det skriver VG mandag ettermiddag.

Ifølge avisen gjør politiets etterforskning av Gjert Ingebrigtsen at dialogen mellom treneren og Norges Friidrettsforbund foreløpig er stanset.

– Vi stillet saken med forbundet i bero da politiet startet etterforskning, og kommer tilbake til dette når etterforskningen er avsluttet, sier Ingebrigtsens advokat John Christian Elden til VG.

Ingebrigtsen er som kjent trener for løperen Narve Gilje Nordås.

Møttes i oktober

Partene hadde et møte i slutten av oktober, der det ble diskutert hvordan de skulle finne «gode løsninger for alle utøvere og trenere» etter at Ingebrigtsen ikke får akkreditering til innendørs-VM og utendørs-EM i 2024 av det norske forbundet.

Forbundet pekte på at de ønsket å skape trygge rammer for utøverne, noe de ikke anser som mulig med hensyn til familiekonflikten mellom Gjert Ingebrigtsen og hans tre løpesønner, Henrik, Filip og Jakob.

Treneren og de tre sønnene brøt samarbeidet tidlig i 2022, etter at Gjert i en årrekke hadde trent dem med stor suksess.

Ingebrigtsen og hans advokat Elden har krevd en beklagelse fra forbundet for måten saken er framstilt på. Nordås, som tok bronse på 1500 meter under VM i Budapest tidligere i år, har også vært kritisk til måten forbundet har håndtert saken.

I oktober kom løpebrødrene Henrik, Filip og Jakob med en uttalelse til VG med påstander om at faren hadde utsatt dem for opplevelser med frykt, ubehag og vold i oppveksten. Gjert Ingebrigtsen har tilbakevist disse påstandene på det sterkeste.

Det var med bakgrunn i disse opplysningene at politiet startet etterforskning av løpetreneren. Han skal være anmeldt av et familiemedlem for vold i nære relasjoner.

Gjert Ingebrigtsen reagerte sterkt

Gjert Ingebrigtsen har gjennom sin advokat Elden hele tiden nektet for voldsanklagene. Elden kom med følgende uttalelse i kjølvannet av den omtalte kronikken fra løpebrødrene i VG:

– Min klient reagerer sterkt på de påstandene som er fremsatt gjennom VG i dag og er tydelig på at han aldri har utøvd vold mot sine egne barn, skrev Elden i en mail til Nettavisen i oktober.

– Det verken er eller har vært noen straffesaker mot min klient som kan underbygge disse påstandene, og jeg stiller meg kritisk til at VG publiserer anklager om alvorlige straffbare forhold basert på påstander fra en part uten at det forelegges noen form for dokumentasjon.

2023-11-20T14:03:03Z dg43tfdfdgfd