IDRETTSTINGET VIL HA TILTAKSPLAN MOT øKONOMISKE BARRIERER

Tiltaksplanen skal legges fram for debatt på ledermøtet i Norges idrettsforbund i 2024 og fremmes for vedtak på 2025-tinget.

Det var Oslo idrettskrets som foreslo å instruere NIF-styret om å finne løsninger på økonomiske barrierer. Flere krav ble stilt i forslaget, og disse handlet blant annet om kostnadsregler og forsikringer.

Idrettsstyret stilte seg bak intensjonen, men ønsket ikke at det skulle «gis detaljerte føringer på hva tiltaksplanen skal inneholde». 

– Økonomiske barrierer er en av vår tids største utfordringer, sa idrettsstyremedlem og presidentkandidat Zaineb Al-Samarai fra talerstolen.

Hun argumenterte deretter for at forslaget burde endres til at NIF-styret skal lage en tiltaksplan «på fritt grunnlag». Det var dette som vant fram i tingsalen.

(©NTB)

2023-06-04T08:35:20Z dg43tfdfdgfd